Sinds verscheidene jaren brengt men binnen onze vereniging het tweemaandelijks boekje uit van en over alles wat reilt en zeilt binnen onze harmonie.

Zo kan je er onder meer lezen wat er op de agenda staat, nabeschouwingen van voorbije activiteiten, wat er besproken werd op de bestuursvergaderingen, wie er jarig is, de rubriek „de pen”, de bijdragen van „het orgelste punt”, enzovoort.

Het boekje wordt reeds geruime tijd kundig gemaakt door onze vriend Peter Merckx en verdeeld onder de leden.

Indien je nuttige informatie hebt voor het boekje, er graag als sponsor je advertentie in plaatst, leuke anekdotes of andere weetjes hebt, foto's of verslagen van gebeurtenissen wenst te vermelden, kan je deze steeds aan Peter bezorgen via email aan harmonieuws@khshelewijt.be of via zijn adres dat je vindt op de pagina van de bestuursleden.

De boekjes zijn nu ook in pdf-formaat verkrijgbaar en kunnen via de online bibliotheek op deze website worden geladen. Op die manier kan je ze (in kleur) op je pc bekijken en wordt papier en inkt bespaard. Zo kunnen ook eerdere uitgaven worden herbekeken en kan men indien men het wenst de boekjes zelf afdrukken.

De harmonieuws-boekjes zijn voorzien van een beveiliging, waardoor je voor elk een paswoord dient in te geven om het te openen. Dit paswoord kan je bekomen door een mailtje te sturen naar één van de bestuursleden.

Ondertussen wensen we via deze weg de redacteur van alle voorbije edities een dikke proficiat toe voor al het geleverde werk. Zulk blad bevordert de groepsgeest en stimuleert de vriendschappelijke band onderling.

Sinds 2017 heeft men besloten het harmonieuws om de drie maanden uit te brengen.